Utrzymania ruchu elektrycznego

Wydział Utrzymania Ruchu Elektrycznego (PE) zajmuje się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych zgodnie z przyznanymi koncesjami Urzędu Regulacji Energetyki.

Przyznane koncesje:
– WEE/106/1928/W/1/2/2001/AS – wytwarzanie energii elektrycznej
– PEE/225/1928/W/1/2/2001/AS – dystrybucja energii elektrycznej
– OEE/282/1928/W/1/2/2001/AS – obrót energią elektryczną

RCEkoenergia Sp. z o.o. decyzją Prezesa URE nr DPE-4711-91(8)/2011/1928/UA została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od 01 stycznia 2012r do 31 stycznia 2026r.

Wytwarzanie energii elektrycznej
Energia elektryczna produkowana jest:

  • całorocznie na Elektrociepłowni w układzie kogeneracji na turbinie parowej przeciwprężnej o mocy 0,925 MVA redukując ciśnienie pary wodnej z 3,6MPa na 1,0 MPa;
  • na instalacjach fotowoltaicznych o łącznej mocy 346,45 kWp.

Dystrybucja energii elektrycznej
RCEkoenergia Sp. z o.o. pełni funkcję operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej na obszarze miasta Czechowice-Dziedzice, na terenie rcekoenergia.pl oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie zgodnie z przyznaną koncesją na dystrybucję energii elektrycznej.
Infrastrukturę dystrybucji energii elektrycznej stanowią
Stacja Sprzęgłowa 15/6 kV/kV, Rozdzielnia Główna 6kV oraz stacje transformatorowe 6/0,4 kV/kV (12 stacji) wraz z siecią kabli elektroenergetycznych 15kV, 6kV i 0,4kV. Łączna moc zainstalowana na stacjach transformatorowych wynosi ponad 16MVA.

Doradztwo techniczne
RCEkoenergia Sp. z o.o. zajmuje się nadzorem nad eksploatacją instalacji
i urządzeń elektroenergetycznych, a w szczególności pracujących w strefach zagrożonych wybuchem Ex.
Prowadzimy również audyty energetyczne w oparciu o pomiary kamerą termowizyjną.
Posiadamy wykształconą kadrę doświadczonych specjalistów.

Bezpośredni kontakt:

Kierownik Wydziału Utrzymania Ruchu Elektrycznego
tel/fax (32) 32 37 321