RCEkoenergia

RCEkoenergia Spółka z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, właścicielem jest UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa UNIMOT.

RCEkoenergia Spółka z o.o. została zawiązana w dniu 11 lipca 2000 roku.

Podstawowym przedmiotem działalności jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja oraz obrót mediami energetycznymi, w szczególności:

 • ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
 • energii elektrycznej,
 • paliwa gazowego,
 • wody przemysłowej, głębinowej, obiegowej i pitnej,

a także

 • usługi ważenia na wadze samochodowej,
 • świadczenie usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony środowiska,
 • odprowadzanie i oczyszczaniu ścieków, w tym dla podmiotów lokalnych i zewnętrznych (ścieki dowożone),

RCEkoenergia działalność operacyjną rozpoczęła 1 marca 2002 roku.

RCEkoenergia posiada przewidziane Prawem Energetycznym koncesje oraz taryfy niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada aktualne decyzje wynikające z przepisów ochrony środowiska w tym pozwolenie zintegrowane dla instalacji elektrociepłowni.
Spółka posiada koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 • wytwarzania ciepła
 • przesyłu i dystrybucji ciepła
 • wytwarzania energii elektrycznej
 • dystrybucji energii elektrycznej
 • obrotu energią elektryczną
 • dystrybucji paliw gazowych
 • obrotu gazem.

oraz stosowne decyzje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

W działalności firmy, słowo „Eko” wyznacza jeden z priorytetów naszych działań – łączenie ekologii i ekonomii.