Komunikaty

  Komunikaty

  Informacja o wpływie działalności RCEkoenergia Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach na zdrowie ludzi i na środowisko oraz wielkość i rodzaj uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska (zgodnie z art. 32 c ust. 2 z Prawo atomowe z dn. 01.03.2021 r.)

  RCEkoenergia sp. z o.o. stosuje aparaturę kontrolno-pomiarową zawierającą źródła promieniotwórcze (zgodnie z wydanymi przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zezwoleniami). Aparatura kontrolno-pomiarowa wykorzystująca promieniowanie jonizujące niezbędne jest do kontroli procesów technologicznych. Działalność RCEkoenergia sp. z o.o. wykorzystująca aparaturę kontrolno-pomiarową nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie powoduje uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

  Oświadczenie o zamrożeniu cen energii
  Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku., do końca listopada 2022 małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne uprawnione podmioty powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii, aby skorzystać z maksymalnej ceny prądu w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej. Małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty wrażliwe określone w ustawie muszą złożyć oświadczenia do 30 listopada br. W rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 693 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 30 czerwca 2024 r.

  Jak złożyć oświadczenie?

  • Elektronicznie na adres sekretariat.rce@rcekoenergia.pl – pod warunkiem, że będzie ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu)
   Zgodnie z ustawą nie mogą Państwo złożyć Oświadczenia w formie skanu ani zdjęcia.
  • Tradycyjną pocztą lub osobiście
   Oświadczenie można wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie dostarczyć na adres:

  RCEkoenergia Sp. z o.o.
  ul. Łukasiewicza 2
  43-502 Czechowice-Dziedzice