Ochrona danych osobowych

RCEkoenergia Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującym stanem prawnym, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Na podstawie art. 37 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia RCEkoenergia Sp. z o.o. wyznaczyła Pana Zenona Markiel do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy telefonicznie pod nr tel.  +48 32 323 72 01,  tel. kom. +48 667 760 134 lub pisemnie pod adresem siedziby RCEkoenergia z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

komunikat Zasady przetwarzania danych osobowych osób wykorzystujących formularze interaktywne lub kontakt. się bezpośr.

komunikat Zasady przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych w ramach GK UNIMOT

komunikat Zasady przetwarzania danych osobowych do celu wysyłki deklaracji PIT

komunikat Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

komunikat Zasady przetwarzania danych osobowych osób otrzymujących ofertę handlową

komunikat Zasady przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

komunikat Zasady przetwarzania danych osobowych przed zawarciem umowy współpracy

komunikat Zasady przetwarzania danych osobowych przy realizacji umowy

komunikat Zasady przetwarzania danych osobowych reprezentantów

komunikat Zasady przetwarzania danych osobowych w celu realizacji szkoleń online

komunikat Zasady przetwarzania danych osobowych subskrybentów usług takich jak newsletter, powiadomienia inwestorskie