Elektrociepłownia i dystrybucja gazu

Podstawową działalnością wydziału jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Zajmujemy się również przesyłem i dystrybucją ciepła. Posiadamy wszystkie wymagane prawem energetycznym koncesje i taryfy oraz pozwolenia i decyzje środowiskowe.

Przyznane koncesje:
– WCC/964/1928/W/1/2/2001/AS – wytwarzanie ciepła
– PCC/967/1928/W/1/2/2001/AS – przesył i dystrybucja ciepła
– PPG/54/1928/W/1/2/2001/AS – dystrybucja paliw gazowych

Nasza elektrociepłownia była wielokrotnie unowocześniana, automatyzowana i modernizowana, szczególnie na przestrzeni ostatnich lat.

Obowiązujące rygorystyczne normy środowiskowe dla emitowanych do atmosfery spalin są dochowywane z naddatkiem, m.in. dzięki pracy zmodernizowanego w 2014 r. zespołu elektrofiltrów, a także oddanego końcem 2015 r. przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zespołu filtrów tkaninowych – tzw. „workowych”.

System ciepłowniczy RCEkoenergia spełnia kryteria efektywnego systemu ciepłowniczego.

Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej
Ciepło produkowane jest w dwóch kotłach rusztowych typu OR 32, opalanych węglem o parametrach wytwarzanej pary 3,8 MPa; 425°C i łącznej mocy 14,8 MWt,
Wytwarzanie ciepła odbywa się w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej. Energia elektryczna produkowana jest na turbinie przeciwprężnej „Siemens” o mocy 740 kWe.

Przesył i dystrybucja ciepła
Ciepło jest dostarczane w postaci pary wodnej oraz gorącej wody sieciowej odbiorcom przemysłowym, i komunalnym o parametrach:

  • para technologiczna o ciśnieniu 1,0 MPa i temperaturze 240 °C
  • para grzewcza o ciśnieniu 0,3 MPa i temperaturze 240 °C
  • woda gorąca o wysokich parametrach o ciśnieniu 1,0 MPa i temperaturze 130/80 °C
  • woda gorąca o niskich parametrach o ciśnieniu do 0,6 MPa i temperaturze 70/50 °C

Działalność pozostała – niekoncesjonowana
Wydział Elektrociepłowni zaopatruje podmioty także w:

  • wodę zmiękczoną i chłodzącą
  • powietrze technologiczne i dla potrzeb AKPiA o ciśnieniu 0,6 MPa
  • azot o ciśnieniu 0,6 MPa

Bezpośredni kontakt:

Kierownik Wydziału Elektrociepłowni
tel. (32) 32 37 460