Gospodarki wodno-ściekowej i infrastruktury

Wydział prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie zakładu w Czechowicach-Dziedzicach.

Głównym zadaniem jest dostarczanie wody pitnej, przemysłowej i ze studni wierconych dla Odbiorców zlokalizowanych na terenie Zakładu oraz usługowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na własnej oczyszczalni ścieków zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym w tym zakresie.

Ze względu na posiadanie szerokiej infrastruktury, w tym legalizowanej wagi samochodowej, prowadzona jest usługa ważenia samochodów o ładowności do 60 Mg. W celu skorzystania z usługi należy zapoznać się z regulaminem świadczenia usługi ważenia oraz z załącznikiem 1 do regulaminu świadczenia usługi ważenia „instrukcja” dostępnymi w zakładce projekty instrukcji.

Bezpośredni kontakt:

Szef Wydziału
tel/fax (32)32 37 165