IRiESD dla Energii Elektrycznej

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Uprzejmie informujemy, że RCEkoenergia Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) po przeprowadzeniu konsultacji publikuje na swojej stronie internetowej Kartę Aktualizacji nr 1/2023 (KA) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

komunikat 2022 IRiESD EL RCEkonergia

komunikat Raport z konsultacji

komunikat Karta aktualizacji 1/2023

 

2023 IRIESD Komunikat

komunikat 2023 IRiESD Komunikat

 

Karta aktualizacji

komunikat 2023 IRiESD Komunikat

 

Dokumenty archiwalne

komunikat Komunikat o rozpoczęciu konsultacji projektu IRiESD

komunikat Raport OSD z konsultacji IRiESD EL 2021

komunikat IRiESD EL RCEkoenergia 2021

 

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESD

Uprzejmie informujemy, że RCEkoenergia Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy – Prawo energetyczne.
RCEkoenergia Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.

Uwagi należy zgłaszać w terminie od 31.12.2020r. do 15.01.2021r. w podany niżej sposób:
na adres poczty elektronicznej: sekretariat.rce@rcekoenergia.pl

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem IRiESD formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

komunikat Komunikat o rozpoczęciu konsultacji projektu IRiESD

komunikat Projekt IRiESD RCEkoenergia

komunikat Formularz zgłaszania uwag – PDF

komunikat Formularz zgłaszania uwag – DOC

 

Komunikat w sprawie aktualizacji IRiESD

RCEkoenergia Sp. z o.o. informuje, że 20 listopada 2019 r. zatwierdzono aktualizację Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej.
Zatwierdzona IRiESD obowiązuje na terenie działania RCEkoenergii Sp. z o.o. od 21 listopada 2019 roku.

komunikat Raport OSD z konsultacji IRiESD 2019

komunikat IRiESD RCEkoenergia 2019

komunikat Profile RCEkoenergia

 

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESD

Uprzejmie informujemy, że RCEkoenergia Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy – Prawo energetyczne.
RCEkoenergia Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.

Uwagi należy zgłaszać w terminie od 05.11.2019r. do 19.11.2019r. w podany niżej sposób:
1) na adres poczty elektronicznej: sekretariat.rce@rcekoenergia.pl

lub
2) faksem pod numer: 32 32 37 381

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem IRiESD Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

komunikat Komunikat o rozpoczęciu konsultacji projektu IRiESD

komunikat Projekt IRiESD RCEkoenergia

komunikat Profile RCEkoenergia

komunikat Formularz zgłaszania uwag – PDF

komunikat Formularz zgłaszania uwag – DOCX

 

Komunikat w sprawie aktualizacji IRiESD

RCEkoenergia Sp. z o.o. informuje, że 06 czerwca 2017 r. zatwierdzono aktualizację Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej.
Zatwierdzona IRiESD obowiązuje na terenie działania RCEkoenergii Sp. z o.o. od 07 czerwca 2017 roku.

komunikat Raport OSD z konsultacji IRiESD 2017 1

komunikat IRiESD RCEkoenergia 2017 W01

 

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESD

Uprzejmie informujemy, że RCEkoenergia Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy – Prawo energetyczne.
RCEkoenergia Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.

Uwagi należy zgłaszać w terminie od 20.05.2017r. do 02.06.2017r. w podany niżej sposób:
1) na adres poczty elektronicznej sekretariat.rce@rcekoenergia.pl lub
2) faksem pod numer: 32 32 37 380

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem IRiESD Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

komunikat RCEkoenergia Komunikat o rozpoczęciu konsultacji projektu IRiESD

komunikat Komunikat o rozpoczęciu konsultacji

komunikat IRiESD_RCEkoenergia W 3_0 F 20170519 Konsultacje

komunikat RCEkoenergia Formularz zgłaszania uwag 2017

 

Komunikat o w sprawie procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RCEkoenergii Sp. z o.o. z dnia 09.02.2012

komunikat Komunikat w sprawie konsultacji projektu IRiESD

Komunikat o w sprawie przedłożenia do zatwierdzenia projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RCEkoenergii Sp. z o.o. z dnia 01.03.2012r.

komunikat Komunikat w sprawie przedłożenia do zatwierdzenia IRiESD_Elektroenergetyka

Raport z konsultacji dotyczących IRiESD z dnia 28.02.2012r.

komunikat Raport z konsultacji dotyczących IRiESD z dnia 28.02.2012 r.