Cena referencyjna gazu

Cena Referencyjna Gazu (CRG) wykorzystywana na potrzeby rozliczeń RCEkoenergia Sp. z o.o., ustalana jest przez Spółkę RCEkoenergia na podstawie średniej ważonej ceny zakupu danego rodzaju paliwa gazowego wraz z kosztem jego dostarczenia do systemu dystrybucyjnego w miesiącu gazowym poprzedzającym miesiąc gazowy, w którym jest opublikowana na stronie internetowej RCEkoenergia. Cena ta ma zastosowanie w miesiącu gazowym następującym po miesiącu gazowym, w którym została opublikowana.

Cena Referencyjna Gazu w roku 2024 – teren dostaw rejon OSD RCEkoenergia Czechowice-Dziedzice
Miesiąc Cena Referencyjna Gazu PLN/kWh
styczeń 2024 0,28001
luty 2024 0,23073
marzec 2024 0,23073
kwiecień 2024 0,18275
maj 2024 0,17899
czerwiec 2024 0,17899
lipiec 2024
sierpień 2024
wrzesień 2024
październik 2024
listopad 2024
grudzień 2024
Cena Referencyjna Gazu w roku 2023 – teren dostaw rejon OSD RCEkoenergia Czechowice-Dziedzice
Miesiąc Cena Referencyjna Gazu PLN/kWh
styczeń 2023
luty 2023 0,66832
marzec 2023 0,38580
kwiecień 2023 0,33715
maj 2023 0,27192
czerwiec 2023 0,26282
lipiec 2023 0,21794
sierpień 2023 0,21354
wrzesień 2023 0,20628
październik 2023 0,22880
listopad 2023 0,24095
grudzień 2023 0,29122