IRiESD dla gazu

Komunikat w sprawie aktualizacji IRiESDG

RCEkoenergia Sp. z o.o. informuje, że 06 lutego 2018 r. zatwierdzono aktualizację Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazu.
Zatwierdzona IRiESDG obowiązuje na terenie działania RCEkoenergii Sp. z o.o. od 07 luty 2018 roku.

komunikat Raport z konsultacji

komunikat IRiESDG

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESDG.

Uprzejmie informujemy, że RCEkoenergia Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego (OSDg) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDG) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

RCEkoenergia Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.
Uwagi należy zgłaszać w terminie od 11.01.2018 r. do 31.01.2018 r. w podany niżej sposób:
1) na adres poczty elektronicznej: sekretariat.rce@lotosczechowice.pl
2) faksem pod numer: 32 32 37 380

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem IRiESDG Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

komunikat Komunikat w sprawie procesu konsultacji IRiESDG

komunikat Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej gazowej

komunikat RCEkoenergia formularz zgłaszania uwag IRiESDG

 

Raport z konsultacji dotyczących IRiESD Gazu.

komunikat Raport z konsultacji dotyczących IRiESD gazu.

 

komunikat IRiESD

komunikat Komunikat w sprawie konsultacji projektu IRiESDG