Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu UNIMOT S.A. przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że 21 lipca 2022 r. otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie o treści jak poniżej:

Działając zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku nabycia akcji spółki Unimot S.A. (dalej „Spółka”) w transakcji na GPW w Warszawie, zawartych w dniu 13 lipca 2022 roku, zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065 zwiększyły łączny stan posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

 

Poniższe zestawienie przedstawia ilości akcji i głosów przed i po rozliczeniu transakcji.

Przed rozliczeniem transakcji

Fundusze łącznie

Głosy: liczba – 427 289; 4,999%

Kapitał: liczba – 427 289; 5,21%

Po rozliczeniu transakcji

Fundusze łącznie

Głosy: liczba – 440 219; 5,15%

Kapitał: liczba – 440 219; 5,37%

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu