Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii C oraz akcji

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii C oraz akcji

Wersja PDF raportu