Podjęcie decyzji oraz ustalenie istotnych warunków inwestycji kapitałowej Emitenta w spółkę z branży elektromobilności

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu 18 czerwca 2019 r. podjął decyzję o inwestycji kapitałowej w spółkę Green Electricity sp. z o.o. operatora platformy Blinkee.city („Green Electricity”).

W ramach inwestycji, Emitent zamierza objąć nowe udziały stając się istotnym, mniejszościowym udziałowcem w spółce Green Electricity, a także Emitent udostępni dodatkowe finansowanie dla Green Electricity, w postaci wieloproduktowej linii finansowej. Łączne zaangażowanie ze strony Emitent nie przekroczy kwoty ok. 9,5 mln zł. Poza Emitentem w skład udziałowców Spółki wchodzić będą trzy osoby fizyczne – założyciele i dotychczasowi właściciele Spółki, z których żaden nie będzie posiadał więcej niż 33% udziałów oraz czwarta osoba fizyczna (nie związana z Emitentem), która obejmie również pakiet nowo wyemitowanych udziałów.

Dotychczasowi oraz nowi udziałowcy oraz Zarządy obu spółek planują podpisać umowę inwestycyjną określającą szczegółowe warunki współpracy, w tym zasady podejmowania decyzji w ramach Green Electricity z udziałem Emitenta, uprawnienia udziałowców, jak również warunki wyjścia z inwestycji. Zawarcie umowy inwestycyjnej ma nastąpić w dniu 19 czerwca 2019 r. Objęcie udziałów Green Electricty przez Emitenta nastąpi w dniu 19 czerwca 2019 r., a udzielenie finansowania w okresie do 31 grudnia 2022.

Celem inwestycji jest współpraca obu spółek w zakresie świadczenia usług wynajmu urządzeń transportu osobistego (nie wyłączając pojazdów samochodowych, rowerów, hulajnóg oraz skuterów) o napędzie elektrycznym na terenie Polski oraz za granicą, jak również rozwój związanych z tym technologii i oprogramowania. Inwestycja jest zgodna ze Strategią Emitenta, która zakłada m.in. rozwój atrakcyjnych obszarów biznesowych w odpowiedzi na obecne i przyszłe trendy rynkowe.

W celu przyspieszenia rozwoju Green Electricity, Spółka planuje także wykorzystać sieć stacji paliw AVIA jako centrum obsługi elektromobilności w mniejszych miastach poprzez przygotowanie pakietu franczyzowego pod marką Blinkee w Polsce oraz innych krajach europejskich. Działania te są obecnie w fazie planowania.

Emitent uznał niniejszą informację o podjęciu decyzji o zaangażowaniu o wartości łącznej do 9,5 mln zł za istotną w odniesieniu do bieżącej sytuacji operacyjno-finansowej Spółki.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu