Miękkie asfalty drogowe

Asfalty rodzaju V1500, V3000, V6000 i V12000 to miękkie lepiszcza stosowane do budowy nawierzchni drogowych na drogach o niskim natężeniu ruchu, głównie w krajach, gdzie występują bardzo ostre zimy (np. w krajach skandynawskich). Asfalty miękkie często stosowane są w technologiach z wykorzystaniem materiału z recyklingu: zarówno do podbudów (z mieszanki żwirowo-bitumicznej) jak również do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem asfaltu spienionego. Asfalty miękkie V3000, V6000 i V12000 można również stosować do budowy i utwardzania dróg gruntowych o bardzo małym obciążeniu ruchem za pomocą mieszanek mineralno-asfaltowych z bardzo miękkiego betonu asfaltowego.