Dokumenty zakupowe

Ogólne Warunki Dostawy (OWD)

 PL: Ogólne Warunki Dostawy (OWD) (ważne od 07.07.2023)
 PL: Ogólne Warunki Dostawy (OWD) (ważne do 06.07.2023)
 ENG: General Terms and Conditions of Supply of Bitumen by a Tank Truck (Hereinafter the GTCS)

Ogólne warunki dostawy (OWD) mają zastosowanie do wszystkich zawieranych umów sprzedaży asfaltów, o ile nie zostało inaczej postanowione na piśmie. Wszelkie ustalenia warunków handlowych, dokonane między Stronami w innej formie niż pisemna, zostały zastąpione postanowieniami OWD, które mają pierwszeństwo w stosunku do takich ustaleń.

Ogólne Warunki Zamawiania Towarów (OWZT)

PL: Ogólne Warunki Zamówienia Towarów (OWZT)
ENG: General Terms and Conditions of Purchase (hereinafter referred to as GTCP)