Informacje

Informacja dotycząca sprzedaży rezerwowej na sieci dystrybucyjnej RCEkoenergia Sp. z o.o.

Sprzedawca rezerwowy to podmiot zapewniający sprzedaż paliwa gazowego w sytuacji, gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie swojej działalności. Sprzedawca rezerwowy świadczy usługi Odbiorcom przyłączonym do sieci RCEkoenergia Sp. z o.o. na podstawie umowy kompleksowej.

Lista sprzedawców rezerwowych oferujących usługę sprzedaży rezerwowej na sieciach dystrybucyjnych należących do RCEkoenergia Sp. z o.o.

Wykaz Sprzedawców Rezerwowych Gazu Ziemnego

Jednocześnie informujemy, że Sprzedawcą z urzędu dla odbiorców przyłączonych do sieci gazu ziemnego wysokometanowego RCEkoenergia Sp. z o.o. zgodnie z art. 62c ust. 2. ustawy – Prawo energetyczne jest: RCEkoenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 2

Do pobrania wykaz sprzedawców gazu ziemnego z którymi OSD RCEKOENERGIA SP. Z O.O. zawarła generalne umowy dytrybucji